ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วราพร    เลขะวัฒนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองหินร่อง
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3