ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีชัย    ประสีระตา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กลางหมื่นสงเคราะห์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1