ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมบัติ    พันธ์โพธิ์คา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองแวงฮี
สังกัด
  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043890328/087-2283286