ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทน    เทพรอด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกลางมิตรภาพที่44
สังกัด
สพป.กระบี่