ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุทน    เทพรอด
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านกลางมิตรภาพที่44
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  sahakorn2@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075665586