ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ษณกร    พึ่งหล้า
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขางาม
สังกัด
สพป.กระบี่