ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มลิวัลย์    ป่านเทพ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดไพรสณฑ์
สังกัด สพป.กระบี่