ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประดับ    ญาติโสม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยเตยวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2