ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิรัตน์    ภูผาสุข
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุ่มเม่าวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2