ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิรัตน์    ภูผาสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อุ่มเม่าวิทยา
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2