ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มาโนช    ด้วงชู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยพลูหนัง
สังกัด
สพป.กระบี่