ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อมรรัตน์    นาคทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองแรด
สังกัด
สพป.กระบี่