ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรทิน    ทิพย์อักษร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพิศาลนฤมิต
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3