ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จินดา    จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3