ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บดินทร์    เกตุกัณหา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3