ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศิริพงษ์    คำอาจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ห้วยเตยวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2