ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชัย    พงศ์พฤกษธาตุ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านชะอวด
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3