ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จันทร์ประสิทธิ์    ศรีชู
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3