ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประไพพรรณ    ชาตรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3