ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เลอศักดิ์    แก้วเจริญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนากัน
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4