ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อุษา    นารถไพรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดโรงเหล็ก
สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4