ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุษา    นารถไพรินทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโรงเหล็ก
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4