ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิชิต    คงจ้อย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขาพนม
สังกัด
สพป.กระบี่