ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วิชิต    คงจ้อย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเขาพนม
สังกัด สพป.กระบี่