ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง โสภิษฐ์    สวัสดิ์ชัย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจันทาราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4