ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มาณพ    เสียมไหม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปากลง
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4