ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สังวร    คงภักดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลคลองท่อม
สังกัด
สพป.กระบี่