ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชนี    ปานพรม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1