ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อัมพร    ส้มป่อย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนวัดบ้านหว้า
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1