ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2558)
ปีการศึกษา || ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ดาวน์โหลด || จำนวนนักเรียน แยกเพศ แยกชั้นเรียน(Excel) || ข้อมูลนักเรียนภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษา
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
37010001
10
14
24
2
71
70
141
6
35
42
77
4
0
0
0
0
116
126
242
12
37010002
2
2
4
2
27
17
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
19
48
8
37010003
6
4
10
2
16
16
32
5
0
0
0
0
0
0
0
0
22
20
42
7
37010004
12
7
19
2
37
28
65
6
24
30
54
3
0
0
0
0
73
65
138
11
37010005
4
4
8
2
10
8
18
5
0
0
0
0
0
0
0
0
14
12
26
7
37010006
9
13
22
2
20
28
48
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
41
70
8
37010007
10
10
20
2
23
19
42
6
0
0
0
0
0
0
0
0
33
29
62
8
37010008
20
15
35
2
64
67
131
6
37
33
70
3
0
0
0
0
121
115
236
11
37010009
18
20
38
2
62
56
118
6
38
19
57
3
0
0
0
0
118
95
213
11
37010010
9
7
16
2
35
43
78
6
0
0
0
0
0
0
0
0
44
50
94
8
37010011
2
0
2
1
10
6
16
6
0
0
0
0
0
0
0
0
12
6
18
7
37010012
9
5
14
2
29
21
50
6
0
0
0
0
0
0
0
0
38
26
64
8
37010013
18
23
41
2
69
72
141
6
33
14
47
3
0
0
0
0
120
109
229
11
37010014
15
10
25
2
39
32
71
6
0
0
0
0
0
0
0
0
54
42
96
8
37010015
5
4
9
2
10
10
20
6
0
0
0
0
0
0
0
0
15
14
29
8
37010016
2
2
4
2
13
13
26
6
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
30
8
37010017
3
8
11
2
18
15
33
6
0
0
0
0
0
0
0
0
21
23
44
8
37010018
5
2
7
2
12
17
29
6
0
0
0
0
0
0
0
0
17
19
36
8
37010019
12
8
20
2
45
37
82
6
0
0
0
0
0
0
0
0
57
45
102
8
37010020
7
7
14
2
23
18
41
6
0
0
0
0
0
0
0
0
30
25
55
8
37010021
2
1
3
2
2
5
7
4
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
10
6
37010022
15
7
22
2
41
24
65
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
31
87
8
37010023
6
4
10
2
34
23
57
6
0
0
0
0
0
0
0
0
40
27
67
8
37010024
27
16
43
2
74
80
154
6
33
27
60
3
0
0
0
0
134
123
257
11
37010025
25
18
43
2
63
67
130
6
0
0
0
0
0
0
0
0
88
85
173
8
37010026
7
1
8
1
17
16
33
6
0
0
0
0
0
0
0
0
24
17
41
7
37010027
14
15
29
2
43
45
88
6
68
33
101
3
0
0
0
0
125
93
218
11
37010028
18
10
28
2
44
31
75
6
0
0
0
0
0
0
0
0
62
41
103
8
37010029
0
8
8
2
16
4
20
6
0
0
0
0
0
0
0
0
16
12
28
8
37010030
10
9
19
2
24
24
48
6
0
0
0
0
0
0
0
0
34
33
67
8
37010031
15
18
33
2
51
43
94
6
0
0
0
0
0
0
0
0
66
61
127
8
37010032
23
12
35
2
48
42
90
6
0
0
0
0
0
0
0
0
71
54
125
8
37010033
6
8
14
2
16
21
37
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
29
51
8
37010034
8
1
9
2
7
17
24
5
0
0
0
0
0
0
0
0
15
18
33
7
37010035
9
11
20
2
37
32
69
6
0
0
0
0
0
0
0
0
46
43
89
8
37010036
9
6
15
2
23
17
40
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
23
55
8
37010037
0
1
1
1
10
10
20
6
0
0
0
0
0
0
0
0
10
11
21
7
37010038
1
2
3
1
22
34
56
6
0
0
0
0
0
0
0
0
23
36
59
7
37010039
4
2
6
2
21
16
37
6
0
0
0
0
0
0
0
0
25
18
43
8
37010040
2
5
7
2
9
10
19
6
0
0
0
0
0
0
0
0
11
15
26
8
37010041
5
7
12
2
34
27
61
6
35
17
52
3
0
0
0
0
74
51
125
11
37010042
4
6
10
2
7
25
32
6
0
0
0
0
0
0
0
0
11
31
42
8
37010043
13
8
21
2
28
27
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
41
35
76
8
37010044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37010045
3
4
7
2
15
14
29
6
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
36
8
37010046
8
9
17
2
36
25
61
6
0
0
0
0
0
0
0
0
44
34
78
8
37010047
12
2
14
2
33
32
65
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
34
79
8
37010048
10
10
20
2
152
159
311
12
0
0
0
0
0
0
0
0
162
169
331
14
37010049
3
1
4
2
13
7
20
6
0
0
0
0
0
0
0
0
16
8
24
8
37010050
13
7
20
2
49
46
95
6
0
0
0
0
0
0
0
0
62
53
115
8
37010051
8
11
19
2
38
35
73
6
0
0
0
0
0
0
0
0
46
46
92
8
37010052
9
4
13
2
30
22
52
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
26
65
8
37010053
8
9
17
2
30
25
55
6
0
0
0
0
0
0
0
0
38
34
72
8
37010054
19
12
31
2
65
33
98
6
0
0
0
0
0
0
0
0
84
45
129
8
37010055
15
5
20
2
35
28
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
50
33
83
8
37010056
15
14
29
2
50
36
86
6
0
0
0
0
0
0
0
0
65
50
115
8
37010057
11
10
21
2
31
35
66
6
0
0
0
0
0
0
0
0
42
45
87
8
37010059
15
9
24
2
49
45
94
6
0
0
0
0
0
0
0
0
64
54
118
8
37010060
1
4
5
2
17
6
23
6
0
0
0
0
0
0
0
0
18
10
28
8
37010061
2
6
8
2
19
14
33
6
0
0
0
0
0
0
0
0
21
20
41
8
37010062
60
70
130
6
486
471
957
31
0
0
0
0
0
0
0
0
546
541
1087
37
37010063
7
8
15
2
105
70
175
8
0
0
0
0
0
0
0
0
112
78
190
10
37010064
114
145
259
8
732
776
1508
36
0
0
0
0
0
0
0
0
846
921
1767
44
37010065
6
3
9
2
16
17
33
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
20
42
8
37010066
2
2
4
1
9
4
13
5
0
0
0
0
0
0
0
0
11
6
17
6
37010067
15
14
29
2
49
47
96
6
0
0
0
0
0
0
0
0
64
61
125
8
37010068
14
4
18
2
46
25
71
6
0
0
0
0
0
0
0
0
60
29
89
8
37010069
7
8
15
2
36
31
67
6
0
0
0
0
0
0
0
0
43
39
82
8
37010070
11
18
29
2
39
27
66
6
0
0
0
0
0
0
0
0
50
45
95
8
37010071
9
11
20
2
47
32
79
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
43
99
8
37010072
16
16
32
2
46
47
93
6
27
19
46
3
0
0
0
0
89
82
171
11
37010073
22
16
38
2
52
54
106
6
0
0
0
0
0
0
0
0
74
70
144
8
37010074
3
5
8
2
10
7
17
5
0
0
0
0
0
0
0
0
13
12
25
7
37010075
7
6
13
2
8
10
18
6
0
0
0
0
0
0
0
0
15
16
31
8
37010076
15
14
29
2
54
58
112
6
20
23
43
3
0
0
0
0
89
95
184
11
37010077
0
9
9
2
22
21
43
6
0
0
0
0
0
0
0
0
22
30
52
8
37010078
7
8
15
2
20
14
34
6
0
0
0
0
0
0
0
0
27
22
49
8
37010079
2
1
3
2
5
10
15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
11
18
7
37010080
19
12
31
2
40
30
70
6
0
0
0
0
0
0
0
0
59
42
101
8
37010081
17
11
28
2
51
51
102
6
24
15
39
3
0
0
0
0
92
77
169
11
37010082
0
0
0
0
8
2
10
4
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2
10
4
37010083
18
20
38
2
46
51
97
6
28
21
49
3
0
0
0
0
92
92
184
11
37010084
20
14
34
2
61
72
133
6
36
27
63
3
0
0
0
0
117
113
230
11
37010085
22
16
38
2
54
67
121
6
0
0
0
0
0
0
0
0
76
83
159
8
37010086
26
20
46
2
71
56
127
6
25
20
45
3
0
0
0
0
122
96
218
11
37010087
27
33
60
2
106
96
202
6
0
0
0
0
0
0
0
0
133
129
262
8
37010088
5
10
15
2
31
28
59
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
38
74
8
37010089
17
9
26
2
46
40
86
6
0
0
0
0
0
0
0
0
63
49
112
8
37010090
16
16
32
2
57
41
98
6
11
32
43
3
0
0
0
0
84
89
173
11
37010091
40
41
81
2
103
143
246
10
38
46
84
3
0
0
0
0
181
230
411
15
37010092
12
11
23
2
33
39
72
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
50
95
8
37010093
37
34
71
4
126
101
227
11
53
46
99
5
0
0
0
0
216
181
397
20
37010094
17
9
26
2
28
23
51
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
32
77
8
37010095
3
5
8
2
17
20
37
6
0
0
0
0
0
0
0
0
20
25
45
8
37010096
13
11
24
2
57
48
105
6
30
22
52
3
0
0
0
0
100
81
181
11
37010097
7
8
15
2
37
46
83
6
0
0
0
0
0
0
0
0
44
54
98
8
37010098
9
20
29
2
23
31
54
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
51
83
8
37010099
61
54
115
4
201
181
382
16
83
111
194
6
0
0
0
0
345
346
691
26
37010100
9
14
23
2
23
41
64
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
55
87
8
37010101
4
3
7
2
25
26
51
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
29
58
8
37010102
19
16
35
2
41
40
81
6
22
9
31
3
0
0
0
0
82
65
147
11
37010103
31
26
57
3
106
98
204
11
0
0
0
0
0
0
0
0
137
124
261
14
37010104
15
12
27
2
62
57
119
6
0
0
0
0
0
0
0
0
77
69
146
8
37010105
13
8
21
2
34
35
69
6
0
0
0
0
0
0
0
0
47
43
90
8
37010106
14
10
24
2
39
44
83
6
0
0
0
0
0
0
0
0
53
54
107
8
37010107
14
8
22
2
35
33
68
6
0
0
0
0
0
0
0
0
49
41
90
8
37010108
5
4
9
2
26
21
47
6
0
0
0
0
0
0
0
0
31
25
56
8
37010109
18
17
35
2
56
48
104
7
40
14
54
3
0
0
0
0
114
79
193
12
37010110
26
28
54
2
92
79
171
6
32
25
57
3
0
0
0
0
150
132
282
11
37010111
23
14
37
2
52
52
104
6
23
10
33
3
0
0
0
0
98
76
174
11
37010112
11
8
19
2
42
35
77
6
12
1
13
2
0
0
0
0
65
44
109
10
37010113
13
9
22
2
51
47
98
6
0
0
0
0
0
0
0
0
64
56
120
8
37010114
2
1
3
2
10
9
19
6
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
22
8
37010115
16
22
38
2
71
67
138
7
43
28
71
3
0
0
0
0
130
117
247
12
37010116
9
7
16
2
52
39
91
6
0
0
0
0
0
0
0
0
61
46
107
8
37010117
6
9
15
2
33
27
60
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
36
75
8
37010118
24
20
44
2
58
60
118
6
42
33
75
3
0
0
0
0
124
113
237
11
37010119
7
9
16
2
35
16
51
6
0
0
0
0
0
0
0
0
42
25
67
8
37010120
18
14
32
2
47
43
90
6
0
0
0
0
0
0
0
0
65
57
122
8
37010121
7
8
15
2
29
28
57
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
36
72
8
37010122
49
48
97
4
184
209
393
18
0
0
0
0
0
0
0
0
233
257
490
22
37010123
11
6
17
2
24
20
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
26
61
8
37010124
5
3
8
2
34
27
61
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
30
69
8
37010125
7
5
12
2
19
24
43
6
0
0
0
0
0
0
0
0
26
29
55
8
37010126
6
6
12
2
22
22
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28
56
8
37010127
7
9
16
1
43
31
74
6
0
0
0
0
0
0
0
0
50
40
90
7
37010128
6
8
14
1
38
38
76
6
36
28
64
3
0
0
0
0
80
74
154
10
37010129
12
15
27
2
54
42
96
6
22
16
38
3
0
0
0
0
88
73
161
11
37010130
6
7
13
2
39
27
66
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
34
79
8
37010131
14
11
25
2
62
42
104
6
0
0
0
0
0
0
0
0
76
53
129
8
37010132
8
5
13
2
32
24
56
6
0
0
0
0
0
0
0
0
40
29
69
8
37010133
16
19
35
2
52
53
105
6
0
0
0
0
0
0
0
0
68
72
140
8
37010134
16
14
30
2
32
34
66
6
0
0
0
0
0
0
0
0
48
48
96
8
37010135
3
9
12
2
28
10
38
6
0
0
0
0
0
0
0
0
31
19
50
8
37010136
10
9
19
2
40
58
98
6
0
0
0
0
0
0
0
0
50
67
117
8
37010137
25
25
50
2
57
63
120
6
46
42
88
3
0
0
0
0
128
130
258
11
37010138
38
38
76
4
177
155
332
15
74
80
154
7
0
0
0
0
289
273
562
26
37010139
9
11
20
2
33
39
72
6
0
0
0
0
0
0
0
0
42
50
92
8
37010140
9
6
15
2
32
44
76
6
18
21
39
3
0
0
0
0
59
71
130
11
37010141
4
1
5
2
12
11
23
6
0
0
0
0
0
0
0
0
16
12
28
8
37010142
6
4
10
2
15
16
31
6
0
0
0
0
0
0
0
0
21
20
41
8
37010143
11
8
19
2
34
28
62
6
14
9
23
2
0
0
0
0
59
45
104
10
37010144
7
3
10
2
20
15
35
6
0
0
0
0
0
0
0
0
27
18
45
8
37010145
5
5
10
2
16
15
31
6
0
0
0
0
0
0
0
0
21
20
41
8
37010146
17
9
26
2
39
30
69
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
39
95
8
37010147
17
11
28
2
40
38
78
6
16
17
33
3
0
0
0
0
73
66
139
11
37010148
13
16
29
2
66
56
122
6
31
33
64
3
0
0
0
0
110
105
215
11
37010149
4
4
8
1
16
11
27
4
0
0
0
0
0
0
0
0
20
15
35
5
37010150
7
2
9
2
16
16
32
6
0
0
0
0
0
0
0
0
23
18
41
8
37010151
10
7
17
2
48
39
87
6
0
0
0
0
0
0
0
0
58
46
104
8
37010152
6
4
10
2
11
20
31
6
0
0
0
0
0
0
0
0
17
24
41
8
37010153
8
11
19
2
25
35
60
6
0
0
0
0
0
0
0
0
33
46
79
8
37010154
3
8
11
2
12
8
20
6
0
0
0
0
0
0
0
0
15
16
31
8
37010156
3
8
11
2
24
29
53
6
0
0
0
0
0
0
0
0
27
37
64
8
37010157
25
21
46
2
97
79
176
6
0
0
0
0
0
0
0
0
122
100
222
8
37010159
5
12
17
2
31
33
64
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
45
81
8
37010160
5
6
11
2
42
30
72
6
0
0
0
0
0
0
0
0
47
36
83
8
37010161
28
20
48
2
69
64
133
6
30
16
46
3
0
0
0
0
127
100
227
11
37010162
4
2
6
2
22
24
46
6
0
0
0
0
0
0
0
0
26
26
52
8
37010163
15
6
21
2
24
26
50
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
32
71
8
37010164
8
7
15
2
36
24
60
6
0
0
0
0
0
0
0
0
44
31
75
8
37010165
4
9
13
2
24
26
50
6
0
0
0
0
0
0
0
0
28
35
63
8
37010166
18
10
28
2
42
45
87
6
32
22
54
3
0
0
0
0
92
77
169
11
37010167
10
8
18
2
28
25
53
6
0
0
0
0
0
0
0
0
38
33
71
8
37010168
5
10
15
2
19
28
47
6
0
0
0
0
0
0
0
0
24
38
62
8
37010169
3
9
12
2
16
20
36
6
0
0
0
0
0
0
0
0
19
29
48
8
37010170
3
3
6
2
17
9
26
6
0
0
0
0
0
0
0
0
20
12
32
8
37010171
15
12
27
2
37
33
70
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
45
97
8
37010172
9
6
15
2
26
28
54
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
34
69
8
37010173
8
5
13
2
17
15
32
6
0
0
0
0
0
0
0
0
25
20
45
8
37010174
4
6
10
2
15
17
32
6
0
0
0
0
0
0
0
0
19
23
42
8
37010175
31
38
69
4
124
113
237
11
51
39
90
4
0
0
0
0
206
190
396
19
37010176
14
7
21
2
23
31
54
6
0
0
0
0
0
0
0
0
37
38
75
8
37010177
8
6
14
2
18
25
43
6
0
0
0
0
0
0
0
0
26
31
57
8
37010178
19
11
30
2
26
40
66
6
0
0
0
0
0
0
0
0
45
51
96
8
37010179
5
4
9
2
23
14
37
6
0
0
0
0
0
0
0
0
28
18
46
8
37010180
43
33
76
4
113
112
225
12
71
50
121
6
0
0
0
0
227
195
422
22
37010181
19
11
30
2
29
36
65
6
14
18
32
3
0
0
0
0
62
65
127
11
37010182
11
9
20
2
43
32
75
6
0
0
0
0
0
0
0
0
54
41
95
8
37010183
17
20
37
2
61
70
131
6
0
0
0
0
0
0
0
0
78
90
168
8
37010184
9
11
20
2
50
38
88
6
5
1
6
2
0
0
0
0
64
50
114
10
37010185
11
10
21
2
21
17
38
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
27
59
8
37010186
49
44
93
4
133
147
280
12
10
2
12
3
0
0
0
0
192
193
385
19
37010187
11
24
35
2
67
50
117
6
24
24
48
3
0
0
0
0
102
98
200
11
37010188
14
12
26
2
73
68
141
6
0
0
0
0
0
0
0
0
87
80
167
8
37010189
2
0
2
1
6
12
18
5
0
0
0
0
0
0
0
0
8
12
20
6
37010190
43
41
84
4
97
89
186
11
48
45
93
3
0
0
0
0
188
175
363
18
37010191
19
11
30
2
45
47
92
6
0
0
0
0
0
0
0
0
64
58
122
8
37010192
14
10
24
2
48
43
91
6
0
0
0
0
0
0
0
0
62
53
115
8
37010193
11
5
16
2
26
17
43
6
0
0
0
0
0
0
0
0
37
22
59
8
37010194
2
7
9
2
17
14
31
6
0
0
0
0
0
0
0
0
19
21
40
8
37010195
16
16
32
2
69
78
147
6
42
28
70
3
0
0
0
0
127
122
249
11
37010196
5
5
10
2
24
10
34
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
15
44
8
37010197
5
8
13
2
29
19
48
6
0
0
0
0
0
0
0
0
34
27
61
8
37010198
8
11
19
2
24
21
45
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
32
64
8
37010199
5
11
16
2
43
20
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
48
31
79
8
37010200
4
5
9
2
16
22
38
6
0
0
0
0
0
0
0
0
20
27
47
8
37010201
10
3
13
2
16
12
28
6
0
0
0
0
0
0
0
0
26
15
41
8
37010202
14
11
25
2
34
34
68
6
0
0
0
0
0
0
0
0
48
45
93
8
37010203
15
26
41
2
90
78
168
10
43
35
78
3
0
0
0
0
148
139
287
15
37010204
2
9
11
2
27
17
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
26
55
8
37010205
10
9
19
2
41
47
88
6
29
12
41
3
0
0
0
0
80
68
148
11
37010206
5
5
10
2
24
22
46
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29
27
56
8
37010207
11
9
20
1
17
19
36
3
0
0
0
0
0
0
0
0
28
28
56
4
37010208
2
2
4
1
13
10
23
4
0
0
0
0
0
0
0
0
15
12
27
5
37010209
12
10
22
2
39
31
70
6
0
0
0
0
0
0
0
0
51
41
92
8
37010210
7
6
13
2
18
21
39
6
0
0
0
0
0
0
0
0
25
27
52
8
37010211
0
5
5
2
17
21
38
6
0
0
0
0
0
0
0
0
17
26
43
8
37010212
9
7
16
2
26
19
45
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
26
61
8
37010213
2
3
5
2
22
22
44
6
0
0
0
0
0
0
0
0
24
25
49
8
37010214
12
9
21
2
37
28
65
6
22
7
29
3
0
0
0
0
71
44
115
11
37010215
6
19
25
2
45
33
78
6
0
0
0
0
0
0
0
0
51
52
103
8
37010216
6
0
6
2
18
10
28
6
0
0
0
0
0
0
0
0
24
10
34
8
37010217
55
55
110
5
147
151
298
12
0
0
0
0
0
0
0
0
202
206
408
17
37010218
15
17
32
2
57
38
95
6
0
0
0
0
0
0
0
0
72
55
127
8
37010219
0
4
4
2
7
5
12
5
0
0
0
0
0
0
0
0
7
9
16
7
37010220
5
10
15
2
22
28
50
6
0
0
0
0
0
0
0
0
27
38
65
8
37010221
8
9
17
2
30
13
43
6
0
0
0
0
0
0
0
0
38
22
60
8
37010222
2
0
2
1
17
7
24
6
0
0
0
0
0
0
0
0
19
7
26
7
37010223
7
7
14
2
7
12
19
5
0
0
0
0
0
0
0
0
14
19
33
7
37010224
12
9
21
2
45
41
86
6
0
0
0
0
0
0
0
0
57
50
107
8
37010225
7
2
9
2
21
15
36
6
12
4
16
3
0
0
0
0
40
21
61
11
37010226
17
27
44
2
75
71
146
6
40
23
63
3
0
0
0
0
132
121
253
11
37010227
0
2
2
1
3
3
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
8
5
37010228
17
14
31
2
41
35
76
6
0
0
0
0
0
0
0
0
58
49
107
8
37010229
10
11
21
2
25
38
63
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
49
84
8
37010230
9
0
9
2
23
16
39
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
16
48
8
37010231
11
9
20
2
41
37
78
6
0
0
0
0
0
0
0
0
52
46
98
8
37010232
3
5
8
2
13
9
22
6
0
0
0
0
0
0
0
0
16
14
30
8
37010233
0
0
0
0
2
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
1
37010234
3
2
5
1
15
13
28
6
0
0
0
0
0
0
0
0
18
15
33
7
37010235
8
4
12
2
28
20
48
6
0
0
0
0
0
0
0
0
36
24
60
8
37010236
22
20
42
2
78
68
146
6
0
0
0
0
0
0
0
0
100
88
188
8
37010237
17
18
35
2
49
44
93
6
22
11
33
3
0
0
0
0
88
73
161
11
37010238
6
5
11
2
22
25
47
6
0
0
0
0
0
0
0
0
28
30
58
8
37010239
5
5
10
2
7
6
13
5
0
0
0
0
0
0
0
0
12
11
23
7
37010240
3
4
7
2
12
7
19
6
0
0
0
0
0
0
0
0
15
11
26
8
37010241
15
14
29
2
41
50
91
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
64
120
8
37010242
6
4
10
2
17
10
27
6
0
0
0
0
0
0
0
0
23
14
37
8
37010243
16
15
31
2
74
59
133
6
0
0
0
0
0
0
0
0
90
74
164
8
37010244
13
15
28
2
43
42
85
6
0
0
0
0
0
0
0
0
56
57
113
8
37010245
25
11
36
2
81
75
156
6
0
0
0
0
0
0
0
0
106
86
192
8
37010246
13
10
23
2
48
27
75
6
0
0
0
0
0
0
0
0
61
37
98
8
37010247
11
7
18
2
32
28
60
6
23
11
34
3
0
0
0
0
66
46
112
11
37010248
32
50
82
4
159
165
324
12
73
63
136
6
0
0
0
0
264
278
542
22
37010249
15
23
38
2
76
57
133
6
39
27
66
3
0
0
0
0
130
107
237
11
37010250
21
17
38
2
58
64
122
7
0
0
0
0
0
0
0
0
79
81
160
9
37010251
9
8
17
2
30
37
67
6
0
0
0
0
0
0
0
0
39
45
84
8
37010252
0
6
6
2
17
14
31
6
0
0
0
0
0
0
0
0
17
20
37
8
37010253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37010254
2
4
6
2
10
18
28
6
0
0
0
0
0
0
0
0
12
22
34
8
37010255
13
14
27
1
76
73
149
6
31
23
54
3
0
0
0
0
120
110
230
10
37010256
0
0
0
0
12
6
18
6
0
0
0
0
0
0
0
0
12
6
18
6
37010257
0
0
0
0
35
18
53
6
0
0
0
0
0
0
0
0
35
18
53
6
37010258
4
2
6
2
17
22
39
6
0
0
0
0
0
0
0
0
21
24
45
8
37010259
6
0
6
2
14
9
23
6
0
0
0
0
0
0
0
0
20
9
29
8
37010261
7
6
13
2
25
28
53
6
0
0
0
0
0
0
0
0
32
34
66
8
37010262
25
23
48
2
82
94
176
6
0
0
0
0
0
0
0
0
107
117
224
8