ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,673 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
14924
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
2
7505
สพป.ชลบุรี เขต 1
3
5777
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
4
5707
สพป.สิงห์บุรี
5
5403
สพม.เขต 23(สกลนคร)
6
4947
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7
4243
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
8
4183
สพป.ลำปาง เขต 1
9
4012
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
10
3937
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
11
3527
สพป.สระบุรี เขต 1
12
3349
สพม.เขต 21(หนองคาย)
13
2872
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
14
2726
สพป.อุดรธานี เขต 1
15
2695
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
16
2665
สพป.สระแก้ว เขต 2
17
2636
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
18
2498
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
19
2471
สพป.สระแก้ว เขต 2
20
2343
สพป.เชียงราย เขต 2
21
2330
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
22
2292
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
23
2257
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
24
2196
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
25
2194
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
26
2187
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
27
2182
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
28
2181
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
29
2175
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
30
2135
สพป.ปทุมธานี เขต 2
31
2085
สพป.ชลบุรี เขต 1
32
2077
สพป.นครปฐม เขต 2
33
2048
สพม.เขต 23(สกลนคร)
34
2017
สพป.ระนอง
35
1946
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
36
1936
สพป.ระยอง เขต 1
37
1928
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
38
1853
สพม.เขต 1(กทม.)
39
1815
สพป.นครราชสีมา เขต 2
40
1783
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
41
1778
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
42
1740
สพป.สงขลา เขต 2
43
1720
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
44
1717
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
45
1708
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
46
1707
สพป.ชลบุรี เขต 3
47
1705
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
48
1695
สพป.สมุทรสาคร
49
1649
สพป.พิจิตร เขต 2
50
1648
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
51
1634
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
52
1632
สพป.อุทัยธานี เขต 2
53
1628
สพม.เขต 23(สกลนคร)
54
1606
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
55
1600
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
56
1599
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
57
1590
สพป.ยโสธร เขต 1
58
1569
สพป.นครปฐม เขต 1
59
1512
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
60
1512
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
61
1510
สพม.เขต 1(กทม.)
62
1506
สพป.ระนอง
63
1489
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
64
1449
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
65
1446
สพป.นนทบุรี เขต 1
66
1443
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
67
1414
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
68
1403
สพม.เขต 23(สกลนคร)
69
1381
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
70
1374
สพป.ยโสธร เขต 1
71
1351
สพม.เขต 2(กทม.)
72
1340
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
73
1337
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
74
1331
สพป.สุรินทร์ เขต 3
75
1330
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
76
1318
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
77
1288
สพป.นครพนม เขต 1
78
1274
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
79
1242
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
80
1233
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
81
1231
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
82
1229
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
83
1223
สพป.ราชบุรี เขต 1
84
1219
สพป.กรุงเทพมหานคร
85
1211
สพป.ขอนแก่น เขต 1
86
1196
สพป.ชลบุรี เขต 2
87
1196
สพป.ชุมพร เขต 1
88
1196
สพป.ตรัง เขต 1
89
1192
สพป.ชลบุรี เขต 2
90
1179
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
91
1175
สพป.จันทบุรี เขต 1
92
1174
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
93
1172
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
94
1162
สพป.ปทุมธานี เขต 2
95
1161
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
96
1159
สพป.สระแก้ว เขต 2
97
1149
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
98
1141
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
99
1140
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
100
1131
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)