ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,693 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
1036
สพป.ชลบุรี เขต 1
2
957
สพป.ชลบุรี เขต 1
3
751
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
4
748
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
5
707
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
6
683
สพป.สิงห์บุรี
7
563
สพป.ลำปาง เขต 1
8
475
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
9
475
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
10
459
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
11
453
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
12
446
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
13
411
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
14
399
สพป.ระนอง
15
391
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
16
385
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
17
359
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
18
347
สพป.สระแก้ว เขต 2
19
330
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
20
328
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
21
327
สพป.สระบุรี เขต 1
22
327
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
23
315
สพป.เชียงราย เขต 2
24
304
สพป.ชุมพร เขต 1
25
304
สพม.เขต 21(หนองคาย)
26
286
สพป.อุทัยธานี เขต 2
27
283
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
28
278
สพป.จันทบุรี เขต 2
29
272
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
30
265
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
31
261
สพป.ชลบุรี เขต 1
32
259
สพป.สระแก้ว เขต 2
33
256
สพป.นครปฐม เขต 2
34
252
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
35
249
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
36
247
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
37
244
สพป.สกลนคร เขต 1
38
244
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
39
242
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
40
241
สพป.สระบุรี เขต 2
41
241
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
42
241
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
43
239
สพป.อุดรธานี เขต 1
44
233
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
45
232
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
46
231
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
47
229
สพป.ชลบุรี เขต 3
48
228
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
49
225
สพม.เขต 1(กทม.)
50
223
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
51
223
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
52
217
สพม.เขต 1(กทม.)
53
217
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
54
215
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
55
213
สพป.สมุทรสาคร
56
213
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
57
211
สพป.ระยอง เขต 1
58
211
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
59
207
สพม.เขต 23(สกลนคร)
60
206
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
61
203
สพม.เขต 1(กทม.)
62
202
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
63
201
สพป.ยโสธร เขต 1
64
198
สพป.ระนอง
65
198
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
66
198
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
67
195
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
68
194
สพม.เขต 23(สกลนคร)
69
191
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
70
189
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
71
185
สพป.ตรัง เขต 1
72
184
สพป.ยะลา เขต 2
73
183
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
74
182
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
75
180
สพป.หนองคาย เขต 2
76
180
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
77
179
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
78
178
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
79
176
สพม.เขต 1(กทม.)
80
175
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
81
174
สพป.พิจิตร เขต 2
82
174
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
83
172
สพป.ปทุมธานี เขต 2
84
172
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
85
172
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
86
171
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
87
169
สพม.เขต 2(กทม.)
88
169
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
89
168
สพป.ชลบุรี เขต 2
90
168
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
91
167
สพป.ยโสธร เขต 2
92
166
สพป.ปทุมธานี เขต 2
93
166
สพป.ลพบุรี เขต 1
94
164
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
95
164
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
96
164
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
97
163
สพป.สกลนคร เขต 3
98
162
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
99
161
สพป.ปทุมธานี เขต 1
100
159
สพป.มหาสารคาม เขต 3