ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,654 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
15179
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
2
9456
สพป.ชลบุรี เขต 1
3
9077
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
4
6901
สพป.สิงห์บุรี
5
6668
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
6
6027
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
7
5885
สพม.เขต 21(หนองคาย)
8
5727
สพม.เขต 23(สกลนคร)
9
5536
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
10
5503
สพป.ลำปาง เขต 1
11
4692
สพป.สระบุรี เขต 1
12
4330
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
13
4106
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
14
4064
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
15
3991
สพป.อุดรธานี เขต 1
16
3935
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
17
3876
สพป.ปทุมธานี เขต 2
18
3297
สพป.สระแก้ว เขต 2
19
3238
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
20
3122
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
21
3058
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
22
2963
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
23
2949
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
24
2904
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
25
2897
สพป.เชียงราย เขต 2
26
2865
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
27
2855
สพป.นครปฐม เขต 2
28
2815
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
29
2806
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
30
2789
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
31
2736
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
32
2702
สพป.สระแก้ว เขต 2
33
2621
สพป.ระยอง เขต 1
34
2577
สพป.ชลบุรี เขต 3
35
2545
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
36
2536
สพม.เขต 1(กทม.)
37
2498
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
38
2412
สพม.เขต 23(สกลนคร)
39
2380
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
40
2378
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
41
2350
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
42
2338
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
43
2337
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
44
2276
สพป.ชลบุรี เขต 1
45
2272
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
46
2269
สพป.สมุทรสาคร
47
2223
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
48
2203
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
49
2190
สพป.ระนอง
50
2188
สพม.เขต 1(กทม.)
51
2147
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
52
2130
สพป.ระนอง
53
2093
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
54
2048
สพป.อุทัยธานี เขต 2
55
2048
สพป.นครปฐม เขต 1
56
2030
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
57
2023
สพม.เขต 23(สกลนคร)
58
2011
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
59
1979
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
60
1969
สพป.ขอนแก่น เขต 1
61
1966
สพป.สุรินทร์ เขต 3
62
1955
สพป.นนทบุรี เขต 1
63
1952
สพป.นครราชสีมา เขต 2
64
1938
สพป.พิจิตร เขต 2
65
1937
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
66
1936
สพม.เขต 23(สกลนคร)
67
1924
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
68
1915
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
69
1903
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
70
1865
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
71
1845
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
72
1840
สพม.เขต 2(กทม.)
73
1824
สพป.สงขลา เขต 2
74
1818
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
75
1783
สพป.ชลบุรี เขต 2
76
1759
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
77
1756
สพป.ยโสธร เขต 1
78
1749
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
79
1740
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
80
1738
สพป.ยโสธร เขต 1
81
1734
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
82
1718
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
83
1704
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
84
1696
สพป.กรุงเทพมหานคร
85
1695
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
86
1685
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
87
1674
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
88
1661
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
89
1650
สพป.ราชบุรี เขต 1
90
1640
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
91
1634
สพป.ตรัง เขต 1
92
1619
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
93
1603
สพป.นครพนม เขต 1
94
1554
สพป.จันทบุรี เขต 1
95
1550
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
96
1545
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
97
1532
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
98
1530
สพป.ชุมพร เขต 1
99
1526
สพป.ชลบุรี เขต 2
100
1518
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)