ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,412 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
1598
สพป.ลพบุรี เขต 1
2
1568
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
3
1502
สพป.นครปฐม เขต 1
4
1424
สพป.นครพนม เขต 2
5
1419
สพป.สระแก้ว เขต 1
6
1359
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
7
1330
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
8
1307
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
9
1260
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
10
1253
สพป.ชลบุรี เขต 1
11
1209
สพป.ชลบุรี เขต 1
12
1194
สพม.เขต 2(กทม.)
13
1181
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
14
1155
สพป.สิงห์บุรี
15
1145
สพป.สระแก้ว เขต 2
16
1143
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
17
1138
สพป.สระแก้ว เขต 2
18
1137
สพป.พิษณุโลก เขต 1
19
1096
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
20
1090
สพป.สุรินทร์ เขต 3
21
1086
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
22
1083
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
23
1080
สพป.สระบุรี เขต 1
24
1080
สพป.ภูเก็ต
25
1076
สพป.ปทุมธานี เขต 2
26
1072
สพป.สุรินทร์ เขต 3
27
1069
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
28
1066
สพป.ระยอง เขต 1
29
1061
สพป.อุดรธานี เขต 1
30
1055
สพป.ลำปาง เขต 1
31
1048
สพป.พัทลุง เขต 2
32
1043
สพป.สมุทรสาคร
33
1041
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
34
1041
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
35
1039
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
36
1035
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
37
1030
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
38
1026
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
39
1024
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
40
1023
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
41
1021
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
42
1020
สพป.นครปฐม เขต 2
43
1020
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
44
1019
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
45
1019
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
46
1019
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
47
1018
สพป.นนทบุรี เขต 1
48
1017
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
49
1009
สพป.ราชบุรี เขต 1
50
1009
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
51
1009
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
52
1009
สพม.เขต 21(หนองคาย)
53
1008
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
54
1008
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
55
1006
สพป.พิจิตร เขต 2
56
1006
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
57
1003
สพป.สงขลา เขต 3
58
1003
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
59
1001
สพป.ระนอง
60
1001
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
61
999
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
62
999
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
63
998
สพป.กรุงเทพมหานคร
64
997
สพป.ระนอง
65
997
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
66
996
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
67
994
สพป.กรุงเทพมหานคร
68
994
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
69
993
สพม.เขต 1(กทม.)
70
993
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
71
991
สพม.เขต 1(กทม.)
72
991
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
73
991
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
74
990
สพป.ลำปาง เขต 1
75
990
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
76
989
สพป.ชลบุรี เขต 1
77
988
สพม.เขต 1(กทม.)
78
986
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
79
986
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
80
984
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
81
983
สพป.หนองคาย เขต 2
82
983
สพป.เชียงราย เขต 2
83
983
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
84
982
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
85
981
สพป.ขอนแก่น เขต 1
86
981
สพป.เชียงราย เขต 3
87
981
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
88
980
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
89
980
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
90
980
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
91
977
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
92
977
สพป.ราชบุรี เขต 2
93
974
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
94
974
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
95
973
สพป.ชลบุรี เขต 1
96
973
สพป.อุทัยธานี เขต 2
97
973
สพป.ราชบุรี เขต 1
98
973
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
99
971
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
100
971
สพม.เขต 21(หนองคาย)