ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์โรงเรียนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด
100 ลำดับแรก จากทั้งหมด 30,394 โรงเรียน (เริ่มนับ 18 เมษายน 2557)
ลำดับที่
จำนวนผู้เข้าชม
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
1
6980
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
2
6194
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
3
5201
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
4
4552
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
5
4510
สพป.ลพบุรี เขต 1
6
4377
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
7
4374
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
8
3924
สพป.ชลบุรี เขต 1
9
3905
สพม.เขต 2(กทม.)
10
3776
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
11
3673
สพป.นครพนม เขต 2
12
3628
สพป.สระแก้ว เขต 2
13
3477
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
14
3315
สพป.ปทุมธานี เขต 2
15
3193
สพป.นครปฐม เขต 1
16
3121
สพป.สระแก้ว เขต 1
17
3090
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
18
3088
สพป.ลำปาง เขต 1
19
3060
สพป.สระแก้ว เขต 2
20
3047
สพม.เขต 21(หนองคาย)
21
2980
สพป.สิงห์บุรี
22
2938
สพป.สระบุรี เขต 1
23
2872
สพป.อุดรธานี เขต 1
24
2634
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
25
2616
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
26
2610
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
27
2592
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
28
2515
สพป.อุทัยธานี เขต 2
29
2485
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
30
2454
สพม.เขต 1(กทม.)
31
2414
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
32
2409
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
33
2400
สพป.นนทบุรี เขต 1
34
2395
สพป.เชียงราย เขต 2
35
2366
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
36
2365
สพป.ระยอง เขต 1
37
2365
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
38
2353
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
39
2338
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
40
2327
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
41
2308
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
42
2294
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
43
2288
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
44
2238
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
45
2224
สพป.สุรินทร์ เขต 3
46
2206
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
47
2204
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
48
2166
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
49
2160
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
50
2153
สพป.พิจิตร เขต 2
51
2146
สพป.ชลบุรี เขต 1
52
2142
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
53
2124
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
54
2121
สพป.นครปฐม เขต 2
55
2107
สพม.เขต 23(สกลนคร)
56
2106
สพป.สมุทรสาคร
57
2102
สพป.ยโสธร เขต 1
58
2101
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
59
2099
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
60
2086
สพม.เขต 2(กทม.)
61
2064
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
62
2063
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
63
2049
สพป.ระนอง
64
2043
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
65
2043
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
66
2028
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
67
2026
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
68
2008
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
69
2001
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
70
1995
สพป.กรุงเทพมหานคร
71
1981
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
72
1980
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
73
1979
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
74
1970
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
75
1969
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
76
1961
สพป.ระนอง
77
1960
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
78
1959
สพป.กรุงเทพมหานคร
79
1951
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
80
1949
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
81
1916
สพป.ชลบุรี เขต 1
82
1913
สพม.เขต 1(กทม.)
83
1901
สพป.ขอนแก่น เขต 1
84
1897
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
85
1895
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
86
1887
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
87
1885
สพป.ขอนแก่น เขต 1
88
1878
สพม.เขต 1(กทม.)
89
1875
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
90
1866
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
91
1865
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
92
1865
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
93
1859
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
94
1846
สพป.ลพบุรี เขต 1
95
1828
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
96
1812
สพป.ยะลา เขต 2
97
1810
สพป.ระนอง
98
1805
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
99
1803
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
100
1789
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)