โรงเรียนนายวิสุทธิ์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางญาณี สืบสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวัฒนา เหล็งหวาน
นางพนิดา นาสมวา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ