โรงเรียน


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายวิสุทธิ์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางญาณี สืบสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววัลลี มารมย์
นายพิษณุ เดชใด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ