โรงเรียนวัดราชบพิธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

นายศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชบพิธ
นายกิตติภพ งามชุ่ม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชบพิธ
นายชูชาติ เก้ากิตติ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชบพิธ
นางนุชนาฎ อุชชิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชบพิธ
นายสำราญ เพียรดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชบพิธ
นายประทีป ถุงทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราชบพิธ

นางสุพัฒนา สุทธิพงศ์
นางนภาศรี ชูโตชนะ
นางทัศนีย์ โพธิ์ศรี
นางสมพิศ เจนพนัส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,596
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราชบพิธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 022263071-2 ต่ อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์ โทรศัพท์: 0970519759 อีเมล์: pp.tu@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]