โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์
นางสาวอัญชนา จรตระการ
นางสาวปิยนันท์ ศรีวัฒนวงศ์
นางสาวปุษฎี ฐิติวัฒนากร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,524
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 022365758 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: แพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข โทรศัพท์: 0889466293 อีเมล์: praetip.klay@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]