โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโสภณ กมล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานพ เพ็ญรัศมี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทรงเกียรติ เทพประเสน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภูสิทธิ์ ประยูรอนุเทพ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล

 • นางสาวทัศนีย์ สวนแก้ว

 • นางสาวจุฑาทิพย์ เชื้อกูลชาติ

 • นางสาวพิมวดี มัลลิพรภิชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

17,115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โทรศัพท์: 022527001-2, 0 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุธาสินี พลอยขาว โทรศัพท์: 0838351642 อีเมล์: aoooooor@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]