โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร
นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร
นางอัจฉรา เดชเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิมุตยารามพิทยากร

นายชัชวาลย์ พึ่งสมบัติ
นายสงวน กมลวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โทรศัพท์: 0-2424-2598 อีเมล์: wimut@moe.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Jakapun Pansa-ard โทรศัพท์: 0876762097 อีเมล์: zhangguopan_01@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ