ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นางอรวรรณ อาจเวทย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
นายสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

นางภาวดี งามวิลัย
นางสาววิลาวัณย์ เพ็งนอก
นางสาวสายฝน ศรีษะนาราช
นายสิทธิชัย ศรีมุกข์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,463
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โทรศัพท์: 029932353 อีเมล์: nmrsw2@nmrsw2.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: รัชณีพร สุวรรณสอน โทรศัพท์: 0851416530 อีเมล์: ratchy009@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]