โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางสมถวิล รัตนมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
นางจันทนา กาญจนาภา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม
นางสาววัชรีพร จับเกตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดพิชัยสงคราม

นางสาวธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
นางทิพวัลย์ พันธุ์พยัคฆ์
นางสาวกอบกุล เปลี่ยนสุข
นางวัชราภรณ์ พิกุลน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,416
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 3951082 อีเมล์: anuban84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ สุทธิมีชัย โทรศัพท์: 0860262101 อีเมล์: werayut401@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]