โรงเรียนคลองมหาวงก์นางสมถวิล รัตนมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองมหาวงก์
นายชัชวาลย์ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองมหาวงก์

นางอารีย์ รติพิชญ์พร
นายทัศชัย รจนาสันห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

156
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองมหาวงก์ โทรศัพท์: 023953123 อีเมล์: kmhw.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุกิตติ์ เรืองเกษม โทรศัพท์: 0825969111 อีเมล์: r.sukits@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ