โรงเรียนคลองมหาวงก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางสมถวิล รัตนมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองมหาวงก์
นายชัชวาลย์ ทองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองมหาวงก์

นางพรทิพย์ ปรีหะจินดา
นางวนิดา เต่ารั้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

73
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองมหาวงก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 023953123 อีเมล์: kmhw.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุกิตติ์ เรืองเกษม โทรศัพท์: 0825969111 อีเมล์: r.sukits@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ