โรงเรียนวัดป่าเกด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุวรรณา ประกอบทรัพย์

 • นางกุสุมา แก้วนุ่ม

 • นางนฤมล ทิพย์สมบัติบุญ

 • นายศิรวริศ ชมทะเลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,422
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดป่าเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โทรศัพท์: 024610827 อีเมล์: watpaked@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาวิณี ครุฑปักษี โทรศัพท์: 0850716788 อีเมล์: watpakedschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]