โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

นางสาวรัตนาภรณ์ คงยืน
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วไพทูรย์
นางสาวเกษมศรี อุทธังชายา
นางเบญจมาศ อยู่วงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,987
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 023890080 อีเมล์: hadammara@hadammara.ac.
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุดา เจ๊ะหวังมา โทรศัพท์: 023890800 อีเมล์: k.kunnuda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]