โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน นมร.สก.ส. 8
คู่มือประชาชน นมร.สก.ส. 7
คู่มือประชาชน นมร.สก.ส. 5
คู่มือประชาชน นมร.สก.ส. 3
คู่มือประชาชน นมร.สก.ส. 2
คู่มือประชาชน นมร.สก.ส. 1
ปก8
ปก7
ปก5
ปก5

ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

นางณัฐชยา มีโสภะ
นายฉัตรชัย ประชัน
นางสาวสุรัชนา มากเมือง
นางสาววรางคณา ดวงกลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,799
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 023301057 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: prapatsorn kunkamjorn โทรศัพท์: 0917563661 อีเมล์: aomsin_prapatsorn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]