โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกฤชภอร มอญใต้
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนตรี รัตนพจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวธิดา เกิดโต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุกัญญา สีมาพล

 • นางสาวนุชจเร โลหกิจ

 • นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ

 • นางสาวพัชริศา บุญประเสริฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 0-2316-6313 อีเมล์: rwb@rwb.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤตเมธ ธีระสุนทรไท โทรศัพท์: 0646146169 อีเมล์: krittameth@rwb.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]