โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
นางยุวดี เกษตรสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

นางสมศรี เรืองรอง
นางพัชรินทร์ ทวีธรรมถาวร

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 3830166 อีเมล์: bbnsch@hotmail.com

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ