โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา หรือลาออก
คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ 1) กรณีไม่จบหลักสูตร
คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ 1) กรณีจบหลักสูตร
คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ 1) เกรด 5 ภาคเรียน

ดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

นางจิดาภา จันทร์สด
นายภานุพงศ์ ประสมพงษ์
นายศรัญย์ สลัดทุกข์
นายณัฐพงษ์ แก่นมั่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,542
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 023232853 อีเมล์: co-note@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรศักดิ์ นรดี โทรศัพท์: 0899287902 อีเมล์: thirasak1982@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]