โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน... โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์...โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลาดปลาดุก
นางงามทิพย์ เฟื่องภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลาดปลาดุก

นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
นางสุดสวาท ชนะรัตน์
นายชัยอนันต์ เย็นใจ
นางสาวสุพรรษา เรือนแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,603
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 028342034 อีเมล์: lpd2034@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ เพิ่มสุข โทรศัพท์: 082-0075194 อีเมล์: ืีะสำ2525๑้นะทฟรส.แนท
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]