นางธราภรณ์ พรหมคช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางชณากานต์ ศิลปรัศมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางศิวภรณ์ สุคนธผล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นายปัญญา วินิจฉัย
นายมงคล อุทิศ
นางสาวแม่รี่วีค มาเกล
นางสาวชุติมา ทองคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,546
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นรารัตน์ จีนแสร์ โทรศัพท์: 0895314955 อีเมล์: pukypuky@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]