โรงเรียนวัดดอนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นายเชาวลิต จงมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนใหญ่

นายเชาวลิต จงมี
นางสุนัน หวานชิต
นางสาวสิริกร จันทะวงษ์
นางสาวศิรินทรา พุ่มประสพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-987-0963 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุมิตรา พุ่มประสพ โทรศัพท์: 0894819671 อีเมล์: apple_shrimp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ