โรงเรียนวัดดอนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายเชาวลิต จงมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนใหญ่

นายพิศิษฐ์ สาสุนทรา
นางจารุณี ปลอดโปร่ง

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-987-0963 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุมิตรา พุ่มประสพ โทรศัพท์: 0894819671 อีเมล์: apple_shrimp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ