ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับเต็ม)
ช่องทางการร้องเรียน (ทุกเรื่อง)
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด (สพฐ.)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์ ฯ
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด (สพฐ.)

นางมาลี สุภิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมงคลรัตน์

นางสายสุนีย์ สุขทิพย์คงคา
นางสาววาสนา รื่นสุข
ดร.ประสิทธิ์ เผยกลิ่น
นางนวภรณ์ จำปาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,788
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-563-1061 อีเมล์: mongkhonrat.sc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรกวี ศรีกุล โทรศัพท์: 0897148689 อีเมล์: ongorn05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]