โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายเจริญ บัวลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
นางผาณิต ขนันไพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

นายปณิธิ ทองมอญ
นายพัทธนัย อวิรุทธพานิชย์
นายดิษธัสต์ พรหมโชคสิริกุล
นางสาวสุชาดา เชื้อบุญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,155
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 025816559 อีเมล์: admin@kanarat.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นันท์นภัส เปรมสกุล โทรศัพท์: 0809647991 อีเมล์: nok3050@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]