โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

นายวรพันธ์ แก้วอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นายภวัต งามคุณธรรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นายอำนาจ จันทร์พางาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นายจักรพงษ์ จันทร์หอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นางสาวรจรินทร์ หอมหวล
นางสาวกัลยาณี สีลารักษ์
นางบุบผา อุรบุญนวลชาติ
นายการันต์ จันทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,643
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2904-9803 อีเมล์: skr.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิรินภา อ่อนชาติ โทรศัพท์: 02-9048809 อีเมล์: bow20_20@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]