โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฑามาศ ดลสอาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิรประภา บุญเสนอ

 • นางสาวกุลธิดา ฤกษ์อุไร

 • นายประภาส นามวงษา

 • นางสาวศิราณี มะแอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 02-149-6400 อีเมล์: skpschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางณัชชา บุญประไพ โทรศัพท์: 0866209388, 021496400 ต่อ 285 อีเมล์: khwan083@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]