โรงเรียนวัดทำใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นางอภิญญา อ่อนจริง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทำใหม่

นางยุพา สังข์ทอง
นางอัญชลีวิไล อุณหะชาติ
นางยุพิน ขันธฤกษ์
นายศุภทัศน์ มีแสงเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทำใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: apionj1111@obecmail.obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล โทรศัพท์: 0876059317 อีเมล์: chomwilaip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]