โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แบบบันทึกข้อความ
แบบบันทึกข้อความ
8การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3 การขอย้ายออกนักเรียน
2การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสุชาติ ทองมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลุมพลีชนูปถัมภ์

นางรอเฮล ยอดเนียม
นางชนิดา แสวงศิริทรัพย์
นางสาวกัญชรส วัฒนพิศิษฐ์
นายจักรพันธ์ คูนาดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-796504 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพันธ์ คูนาดี โทรศัพท์: 0809956826 อีเมล์: Lumpleeschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]